Στα τελικά στάδια βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας του φυτωρίου της “Κοινωνίας Των Δέντρων”.

Για να δημιουργήσουμε το δάσος που οραματιζόμαστε χρειάζονται πρώτα από όλα τα μικρά δέντρα, αρκετά ώριμα και δυνατά για να μεταφυτευτούν και να αναπτυχθούν σωστά.

Ολοκληρώσαμε την φύτευση 1000 σπόρων βελανιδιάς (Quercus ithaburensis) σε κατάλληλο μίγμα χώματος στο φυτώριό μας και περιμένουμε την βλάστησή τους. Θα υπάρχουν συχνές ανανεώσεις στην σελίδα αυτή σχετικές με την πορεία της διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην περιοχή Κουμά υπάρχουν –> εδώ

Νοέμβριος 2019

Τα βήματά μας αντηχούν ακόμη
Μέσα στο δάσος με τον βόμβο των εντόμων
Και τις βαριές σταγόνες απ’ τ’ αγιάζι
Που στάζει στα φυλλώματα των δέντρων.
Κι ιδού που σκάζει μέσα στις σπηλιές
Η δόνησις κάθε κτυπήματος των υλοτόμων
Καθώς αραιώνουν με πελέκια τους κορμούς
Κρατώντας μες στο στόμα τους τραγούδια
Που μάθαν όταν ήτανε παιδιά
Και παίζανε κρυφτούλι μες στο δάσος.

Ανδρέας Εμπειρίκος  – Ηχώ

θέλω να συμμετέχω
υιοθέτησε ένα δέντρο