Οι δραστηριότητές μας μέχρι τώρα

  • Η “Κοινωνία των Δέντρων” (english name: Community Of Trees) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 με την μορφή μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικών και πολιτιστικών έργων. 

  • Το πρώτο έργο της ΚτΔ ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης LIFE Άνδρου και η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ σχετικά με τις δράσεις διάσωσης του Eleonora’s Falcon (Γεράκι της Ελεονόρας και ανάπλασης του τόπου αναπαραγωγής του.

  • Το 2015 η ΚτΔ In 2015 CoT ξεκίνησε την μελέτη για το δάσος στον Λόφο του Κουμά, την δημιουργία ενός δασικού οικολογικού πάρκου στην καρδιά της Πάτμου που θα αποτελείται αποκλειστικά από ενδειμικά είδη βλάστησης και δέντρων. Στον σχεδιασμό του Πάρκου περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός αμφιθεάτρου στον χώρο του παλιού λατομείου (που θα εκμεταλευτεί την φθορά του λόφου από την εξόρυξη της πέτρας και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

  • Την άνοιξη του 2016 μία ομάδα επιστημόνων από το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) επισκέφτηκε τον λόφο του Κουμά για μελέτη της περιοχής και συλλογή δεδομένων.

    Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς ολοκληρώθηκε  η προμελέτη που αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση για την ανάπτυξη των δράσεων στον λόφο του Κουμά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε –> εδώ.

  • Το καλοκαίρι του 2018 η ΚτΔ οργάνωσε ένα ρεσιτάλ πιάνου με την Έμιλυ Μέσκο σε έργα του Σπύρου Παπαναστασίου, στο θέατρο της Αποκάλυψης στην Πάτμο. Η ΚτΔ επίσης ανέλαβε και την παραγωγή ενός cd με το πρόγραμμα του ρεσιτάλ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε –> εδώ.

  • Τον χειμώνα του 2018 η ΚτΔ κατέθεσε τον φάκελο με την πρόταση για την δημιουργία τουπάρκου στον λόφο του Κουμά στον δήμο της Πάτμου.