Αρχική Σελίδα2021-02-07T22:24:31+00:00

Eίναι εύκολο να φυτέψεις ένα δέντρο

Η “Κοινωνία των Δέντρων” (Αγγλικό όνομα: “Community of Trees”) ιδρύθηκε στην Πάτμο τον Σεπτέμβριο του 2012 (με την μορφή μιας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας), με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων.

Πιο αναλυτικά οι στόχοι μας είναι:

  • Έρευνα, μελέτη και υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού τόσο σε τοπικά όσο και διεθνή περιβαλλοντικά θέματα μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων με ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό υλικό.
  • Παραγωγή και προώθηση οπτικοακουστικών παραγωγών με πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
  • Διερεύνηση δυνατοτήτων έυρεσης εθνικών και κοινοτικών κεφαλαίων για την υλοποίση των στόχων μας με ταυτόχρονη τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Βασικός στοχος της Κοινωνίας των Δέντρων είναι η δημιουργία ενός δάσους στην περιοχή του λόφου Κουμά. Οραματιζόμαστε την δημιουργία ενός δασικού πάρκου στην καρδιά της Πάτμου που θα αποτελείται από ενδημικά δέντρα. Πρόθεσή μας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός αυτόνομου τοπικού οικοσυστήματος.

Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα σχέδια που βρίκονται τώρα σε αναπτυξη (Δάσος στον λόφο του Κουμά) καθώς και για όσα έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Δράσεις περιβαλλοντικού προσανατολισμού μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά μόνο μέσα στα πλαίσια μιας “κοινότητας”  με συλλογικές διαδιακασίες και δράσεις. Η επικοινωνία είναι το πρώτο βήμα.

ο στόχος μας
ο λόφος από ψηλά
τυχαίες εικόνες από το site
το βίντεο της ημέρας

είναι εύκολο να φυτέψεις ένα δέντρο

Η “Κοινωνία των Δέντρων” (Αγγλικό όνομα: “Community of Trees”) ιδρύθηκε στην Πάτμο τον Σεπτέμβριο του 2012 (με την μορφή μιας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας), με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων.

Πιο αναλυτικά οι στόχοι μας είναι:

  • Έρευνα, μελέτη και υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού τόσο σε τοπικά όσο και διεθνή περιβαλλοντικά θέματα μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων με ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό υλικό.
  • Παραγωγή και προώθηση οπτικοακουστικών παραγωγών με πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
  • Διερεύνηση δυνατοτήτων έυρεσης εθνικών και κοινοτικών κεφαλαίων για την υλοποίση των στόχων μας με ταυτόχρονη τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Βασικός στοχος της Κοινωνίας των Δέντρων είναι η δημιουργία ενός δάσους στην περιοχή του λόφου Κουμά. Οραματιζόμαστε την δημιουργία ενός δασικού πάρκου στην καρδιά της Πάτμου που θα αποτελείται από ενδημικά δέντρα. Πρόθεσή μας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός αυτόνομου τοπικού οικοσυστήματος.

Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα σχέδια που βρίκονται τώρα σε αναπτυξη (Δάσος στον λόφο του Κουμά) καθώς και για όσα έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Δράσεις περιβαλλοντικού προσανατολισμού μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά μόνο μέσα στα πλαίσια μιας “κοινότητας”  με συλλογικές διαδιακασίες και δράσεις. Η επικοινωνία είναι το πρώτο βήμα.

ο στόχος μας

Το δάσος στηρίζεται σε μία ευαίσθητη οικολογική ισορροπία. Αν το δάσος καταστραφεί, η πανίδα του θα χαθεί κι αυτή.
Η λέξη για τον κόσμο είναι κι η λέξη για το δάσος.

Ursula K. Le Guin

Τα σχέδια μας
Ημερολόγιο

Έκθεση για τον λόφο του Κουμά

Την άνοιξη του 2016 μία ομάδα δασολόγων από το "Ινστρτούτο Μεσογειακών Δασών" επισκέφτηκε τον λόφο του Κουμά για συλλογή δεδομένων.

By |20 Μαΐου, 2019|Categories: Bits & Pieces|0 Comments
Υιοθέτησε Ένα Δέντρο
Θέλω να Συμμετέχω
Go to Top