Την άνοιξη του 2016 μία ομάδα επιστημόνων από το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ)γ επισκέφτηκε τον λόφο του Κουμά για μελέτη της περιοχής και συλλογή δεδομένων.

  • Το “Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων” (ΙΜΔΟ) είναι ένα από τα αρχαιότερα ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1929 ως παράρτημα της Ελληνικής Δασικής Υπηρεσίας. Περισσότερες πληροφορίες για το ΙΜΔΟ μπορείτε να βρείτε  –> εδώ

Η ομάδα ανέλυσε την σύσταση του εδάφους και συνεταξε έναν λεπτομερή κατάλογο με είδη αυτοφυούς βλάστησης. Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς ολοκληρώθηκε  η λεπτομερής προμελέτη που αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση για την ανάπτυξη των δράσεων στον λόφο του Κουμά. Αυτή η μελέτη μπορεί να βρεθεί –> εδώ (στην ελληνική γλώσσα).

Δημιουργία Φυτωρίου

Στα τελικά στάδια βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας του φυτωρίου της Κοινωνίας Των Δέντρων.